NazwaSCHRON PODWYŻNIAKÓWKA obiekt skreślony
KodK.Bw-02.41 X
Długość0.90
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016
Kapturkiewicz Adam - Dokument Internetowy 2016.09.15
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie nr 2-3 (83-84) kwiecień-wrzesień 2016 str. 60-61
Kapturkiewicz Adam - strona internetowa /nazewnictwo/
Kapturkiewicz Adam - Historia eksploracji jaskiniowej Beskidu Wyspowego - Jaskinie 4(97) 2019 str 28  /plan/


powrót do listy jaskiń