NazwaJASKINIA SKALSKA
KodK.Bsd-01.42
Długość95.50
Deniwelacja21.50
Głębokość21.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń