NazwaJASKINIA RYSIA
KodK.Bsd-01.41
Długość20.00
Deniwelacja9.30
Głębokość9.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń