NazwaWIETRZNA GROTA W SKAŁCE
KodK.Bsd-01.50
Długość7.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń