NazwaJASKINIA W SKRZYCZNEM IX
KodK.Bs-03.19
Długość11.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 1, Warszawa 1997
Ganszer Jerzy - Sprawozdanie 2008.05.30, GPS
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - określono gł.
 


powrót do listy jaskiń