NazwaSTUDNIA RUFIA
KodK.Bn-04.26 N
Długość3.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń