NazwaSCHRONISKO NA MAGIERCE
KodK.Bn-04.28
Długość6.50
Deniwelacja3.00
Głębokość0.00
Przewyższenie3.00
Uwagi
Literatura

Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /poprzedni kod K.Bn-02.06X/


powrót do listy jaskiń