NazwaJASKINIA ZAGUBIONA
KodK.Bs-04.142
Długość7.50
Deniwelacja2.60
Głębokość2.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Gądek Paweł - informacja 2017.07.12 /obiekt nowy/
Gądek Paweł - informacja 2022 r. ustalenie długoścu na 7,5 m


powrót do listy jaskiń