NazwaJASKINIA BEZWIETRZNA
KodK.Bs-02.239
Długość6.00
Deniwelacja4.30
Głębokość4.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja 2017.07.12 /obiekt nowy/
Gądek Paweł - informacja październik 2020 /określono długość na 6 m, określono głębokość/


powrót do listy jaskiń