NazwaSTUDNIA WIATRÓW
KodK.Bs-G04.08
Długość3.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
UwagiObiekt tożsamy z Jaskinią Kaj Koń Wpadł K.Bs-G04.09X
Literatura

Gądek Paweł - informacja lipiec 2018
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2018 r /wzmiankapod nazwą Jaskinia Kaj Piotrun Wpadł/ wzrost dł. z 10 do 200 m, określono gł na 9 m.
Ganszer Jerzy - 2019.05.09 GPS - wysokość otworu - 843 m
Gądek Paweł, Krajewski Jakub i Ganszer Jerzy - 2019.05.09 stwierdzono zawał w partiach przyotworowych - oreślając dł. obiektu na 3 m. /i gł./


powrót do listy jaskiń