NazwaJASKINIA ZAPĘTLONA
KodK.Bs-04.143
Długość143.00
Deniwelacja9.50
Głębokość9.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja grudzień 2018 r
Gądek Paweł - Zacisk 30/2019 str.26-27                                                                                                                                  Gądek Paweł - sprawozdanie 14.04.2021 wykonano plan jaskini wzrost długości do 143 m, określono głębokość na 9,5 m

 


powrót do listy jaskiń