NazwaJASKINIA ZAPĘTLONA
KodK.Bs-04.143
Długość137.00
Deniwelacja9.50
Głębokość9.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja grudzień 2018 r
Gądek Paweł - Zacisk 30/2019 str.26-27
Gądek Paweł - sprawozdanie 14.04.2021 wykonano plan jaskini wzrost długości do 143 m, określono głębokość na 9,5 m
Gądek Paweł - Zacisk 31/2022 str 24-25
Gądek Paweł - korekta długości 2023
Stolarczyk Anna - W Sercu Magury /2023/ - Gądek Paweł - wspomnienie str 87


powrót do listy jaskiń