NazwaSTUDNIA NA KRAWĘDZI
KodK.Bs-02.240
Długość6.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja grudzień 2018 r.


powrót do listy jaskiń