NazwaSTUDNIA NA KRAWĘDZI
KodK.Bs-02.240
Długość12.00
Deniwelacja8.60
Głębokość8.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja grudzień 2018 r.
Gądek Paweł - sprawozdanie 2020.09.27 /wzrost długości do 12 m i głębokości/ /odchody nietoperzy/


powrót do listy jaskiń