NazwaSTUDNIA NA KRAWĘDZI
KodK.Bs-02.240
Długość50.00
Deniwelacja15.50
Głębokość15.50
Przewyższenie0.00
UwagiJaworzynka
Literatura

Gądek Paweł - informacja grudzień 2018 r.
Gądek Paweł - sprawozdanie 2020.09.27 /wzrost długości do 12 m i głębokości/ /odchody nietoperzy/
Gądek Paweł - informacja 2022 r. wzrost długości do około 30 m
Gądek Paweł - informacja 2023 r. ustalenie długości na 50 m


powrót do listy jaskiń