NazwaJASKINIA MALINKA
KodK.Bs-03.32
Długość16.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 1, Warszawa 1997


powrót do listy jaskiń