NazwaSCHRON ZA JAWOREM III
KodK.Bs-04.167
Długość1.80
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Rachwaniec Michał - Dokument Internetowy 2019.08.20 /plan opis GPS/ "kliknij"


powrót do listy jaskiń