NazwaJASKINIA NA CHÓRZE
KodK.Bs-03.191 N
Długość43.00
Deniwelacja9.20
Głębokość9.20
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja 2020.05.30
Gądek Paweł - informacja 2022 r. połączenie z jaskinią na Chórze II, wzrost długości do 43 m
Ganszer Jerzy - 2022.09.18 - drobna korekta nazwy
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2022.09.17 "kliknij" zagrożenie zniszczenia jaskini.
Gądek Paweł - Dokument Internetowy 2022.09.20 - plan "kliknij"
Gądek Paweł - wiadomość 2022.10.03 - jaskinia została zniszczona!

 

 


powrót do listy jaskiń