NazwaJASKINIA KIEŁ
KodK.Bs-03.193
Długość18.00
Deniwelacja5.90
Głębokość5.90
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja 2020.05.30
Gądek Paweł - zasypanie fragmentu jaskini, korekta długości i głębokości 2023


powrót do listy jaskiń