NazwaJASKINIA PRZECHODNIA
KodK.Bs-03.36
Długość11.00
Deniwelacja5.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - Zacisk 13 /1998/
Wiculski Andrzej - inf.o pokonaniu zacisku "z.r.g."/2002r./ + 2m dł.
Ganszer Jerzy - 2007.12.09 wiadomość o zacieśnianiu się górnego otworu
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 
Ganszer Jerzy - GPS /318 m/

 


powrót do listy jaskiń