NazwaJASKINIA LOTNYCH PIASKÓW
KodK.Bs-04.185
Długość321.00
Deniwelacja18.00
Głębokość18.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - informacja sierpień 2021, w trakcie eksploracji
Ganszer Jerzy - 2022.06.22 - GPS /1025 m/
Ganszer Jerzy - 2022.06.22 - sprawozdanie /zdjęcie otworu/ - "kliknij" 
Rozmus Dariusz - 2022 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej >>KLIKNIJ<<
Gądek Paweł - informacja 2022 r. ustalenie długości na 321 m


powrót do listy jaskiń