NazwaJASKINIA POZIOMA
KodK.Bs-04.186
Długość13.00
Deniwelacja2.30
Głębokość2.30
Przewyższenie0.00
UwagiGrabowa
Literatura

Gądek Paweł - informacja sierpień 2021
Ganszer Jerzy - 2021.11.25 GPS. Wysokość otworu 827 m.
Rozmus Dariusz - 2021 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej >>KLIKNIJ<<  


powrót do listy jaskiń