NazwaJASKINIA POZIOMA
KodK.Bs-04.186
Długość28.00
Deniwelacja3.30
Głębokość3.30
Przewyższenie0.00
UwagiGrabowa
Literatura

Gądek Paweł - informacja sierpień 2021
Ganszer Jerzy - 2021.11.25 GPS. Wysokość otworu 827 m.
Rozmus Dariusz - 2021 - umiejscowienie jaskini na mapie zbiorczej >>KLIKNIJ<<  
Gądek Paweł - informacja 2022 r. wzrost długosci do 28 m


powrót do listy jaskiń