NazwaJASKINIA PRZY TRASIE FIS
KodK.Bs-03.43
Długość10.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - Zacisk 18 str.15
Ganszer Jerzy - Zacisk 25 str. 27 /schemat umiejscowienia otworu w masywie Skrzycznego/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń