NazwaJASKINIA Z WODOSPADEM
KodK.Bs-03.222
Długość47.00
Deniwelacja7.00
Głębokość7.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - informacja 02.08.2022


powrót do listy jaskiń