NazwaJASKINIA POD UKOŚNĄ PŁYTĄ
KodK.Bs-03.45
Długość10.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - Zacisk 18 str.15
Ganszer Jerzy - Zacisk 25 str. 27 /schemat umiejscowienia otworu w masywie Skrzycznego/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń