NazwaSCHRONISKO NAD WĄWOZEM
KodK.Bs-03.58
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Beczała Piotr - sprawozdanie 2004.05.10-11, GPS,
Król Urszula - dokument internetowy zdjęcie - 2004z55
Beczała Piotr - dokument internetowy zdjęcie - 2004z56
Beczała Piotr - dokument internetowy /schemat dojścia/ 2004.10.15 A
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń