NazwaJASKINIA KOKONOWA
KodK.Bs-03. 68
Długość77.40
Deniwelacja10.40
Głębokość10.40
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaGanszer Jerzy - sprawozdanie 2004.08.28
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2004.09.25 /wzrost dł. z 7 do 34 m./
Ganszer Jerzy - dokument internetowy zdjęcie 2004z68
Smoter Anna - sprawozdanie 2004.10.17
Szura Czesław - Zacisk 25 str. 26 /plan i opis/
Ganszer Jerzy - Zacisk 25 str. 27 /schemat umiejscowienia otworu w masywie Skrzycznego/

powrót do listy jaskiń