NazwaJASKINIA ANTONIEGO
KodK.Bs-03.69 N
Długość0.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi2016.05.18 - obok zlokalizowano Jaskinię A-2 /samo wejście/ - nazwę nadał J.Łaciak 2018.04.28 Anna Sobańska - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała Natalia Sobańska - Osoba Towarzysząca Beata Michalska-Kasperkiewicz Jerzy Ganszer Podjęto próbę wejścia do Jaskini Antoniego i do Jaskini A-2. W tej pierwszej należy wyciągnąć sporych rozmiarów kamień, w tej drugiej należy zastosować techniki "udarowe" /jest tam dość ciasno. 2018.06.22 Beata Burdynowska, Jerzy Ganszer - poróba odgruzowania otworu /sprawozdanie wewnętrzne/
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2004.08.28
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2004.09.25
Ganszer Jerzy - Zacisk 25 str. 27 /schemat umiejscowienia otworu w masywie Skrzycznego/
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2008.03.15 /wiadomość od J.Łaciaka o szacowanych 30 m. ciągach/
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2016.05.18 
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2018.04.28 /patrz wyżej w uwagach/


powrót do listy jaskiń