NazwaJASKINIA W MIECHARSKIEJ II
KodK.Bs-03.80
Długość7.30
Deniwelacja2.60
Głębokość2.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja z 2007.08.20 /Juroszek, Szalbot/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - zmniejszenie gł. z 3,10 m do 2,60 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /poprawa nazwy/
 


powrót do listy jaskiń