NazwaMAŁY OKAP NA SKRZYCZNEM
KodK.Bs-03.84
Długość1.30
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2008.06.29, GPS, zdjęcie
Ganszer Jerzy - dokument internetowy 2008.06.29B - plan
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń