NazwaJASKINIA W MIECHARSKIEJ III
KodK.Bs-03.85
Długość12.00
Deniwelacja4.90
Głębokość4.90
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /poprawa nazwy/


powrót do listy jaskiń