NazwaJASKINIA W MIECHARSKIEJ IV
KodK.Bs-03.86
Długość12.30
Deniwelacja3.20
Głębokość3.20
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /poprawa nazwy/


powrót do listy jaskiń