NazwaJASKINIA W MIECHARSKIEJ V
KodK.Bs-03.87
Długość11.40
Deniwelacja2.60
Głębokość2.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /poprawa nazwy/


powrót do listy jaskiń