NazwaSZCZELINA W MIECHARSKIEJ
KodK.Bs-03.89
Długość3.60
Deniwelacja1.40
Głębokość1.40
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost gł. z 1,00 do 1,40 m 
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń