NazwaJASKINIA WIŚLANKA
KodK.Bs-03.93
Długość147.00
Deniwelacja16.30
Głębokość14.40
Przewyższenie1.90
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2008 r.
Szura Czesław - informacja, wzesień 2009 /wzrost dł. z 140 do 147 m, wzrost pzwższenia do 1,90 m/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń