NazwaJASKINIA POD TRZECIM RAJSZTAKIEM II
KodK.Bs-03.95
Długość11.20
Deniwelacja5.60
Głębokość5.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - 2008.11.01 informacja
Szura Czesław - informacja, wzesień 2009 /uścislenie dł. i gł./
Szura Czesław - Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego Wisła 2010 str. / wzmianka - uściślenie nazwy i dokładne określenie gł./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 - zmiana nazwy


powrót do listy jaskiń