NazwaJASKINIA KAJ CAP WPOD
KodK.Bs-03.96
Długość4.00
Deniwelacja2.40
Głębokość2.40
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - 2008.11.01 informacja
Szura Czesław - informacja, wzesień 2009 /uścislenie dł. i gł./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń