NazwaPIETRASZKOWY SCHRON
KodK.Bs-03.105
Długość5.00
Deniwelacja1.30
Głębokość1.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2009
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /nie określono gł./


powrót do listy jaskiń