NazwaJASKINIA NAD SADOWE
KodK.Bs-03.107
Długość14.20
Deniwelacja5.30
Głębokość5.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja, wzesień 2009
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń