NazwaPIETRASZKOWA SZCZELINA GÓRNA
KodK.Bs-03.108
Długość9.20
Deniwelacja3.80
Głębokość3.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2009
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń