NazwaSZCZELINA NAD PIERWSZM RAJSZTAKE
KodK.Bs-03.109
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja wrzesień 2009
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń