NazwaJASKINIA U JAKUBCA
KodK.Bs-04.06
Długość83.00
Deniwelacja13.00
Głębokość13.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 1, Warszawa 1997
Michalska B.,Wojtas P. Jaskinie Okolic Bielska-Białej 1999
Alexandrowicz,Poprawa red.Ochr.Georóżn.w Polskich Karp.2000
Ganszer Jerzy - GPS - 816 m., sprawozdanie 2004.05.22
Michałek Grzegorz - 2005.10.20i21 - sprawozdanie /przyczynek historyczny/

Ganszer Jerzy - Dkument Internetowy 2010.09.02 - zdjęcia historyczne 


powrót do listy jaskiń