NazwaSTUDNIA POD SKAŁKĄ
KodK.Bs-04.28
Długość11.00
Deniwelacja4.00
Głębokość4.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie z 2001.09.15
Ganszer Jerzy - Zacisk 21 str. 15 uwaga - brak schematu dojścia !
Ganszer Jerzy - 2002.12.22 GPS /887m?/
Ganszer Jerzy - Dokument internetowy 2001.09.15 /schemat dojścia/
Rachwaniec Michał - Dokument Internetowy 2019.06.13 "kliknij" - wzrost dł z 4 do 11 m


powrót do listy jaskiń