NazwaJASKINIA W STOŁOWIE III
KodK.Bs-04.30
Długość3.50
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - sprawozdanie 2003.04.26
Szura Czesław - Zacisk 23 (2003 r) str 26
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2005.06.17 GPS
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń