NazwaSCHRON W STOŁOWIE
KodK.Bs-04.32
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - sprawozdanie z 2003.05.24
Szura Czesław - GPS - 2003.06.19, 953 m.
Szura Czesław - Zacisk 24 str. 22 /wzrost dł. o 0,5 m/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń