NazwaSZCZELINA W STOŁOWIE
KodK.Bs-04.33
Długość5.00
Deniwelacja3.10
Głębokość3.10
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - informacja, GPS 2003.06.27, 982m.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń