NazwaSCHRONISKO W BIŁEJ IV
KodK.Bs-04.35 N
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Beczała Piotr - sprawozdanie 2004.04.03
Beczała Piotr - dokument internetowy 2004.04.03 /zdjęcie/
Ganszer Jerzy - sprawozdanie z 2004.05.07 /wzmianka o "niestabilnym charakterze obiektu"/
Ganszer Jerzy - dokument internetowy 2004.05.07 B - schemat dojścia
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 /informacja o nie odnalezieniu obiektu/  


powrót do listy jaskiń