NazwaSZCZELINA MARKA
KodK.Bs-04. 37
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaGanszer Jerzy - 2004.04.07 sprawozdanie, dokument internetowy 2004.04.07 B i E /plan i schemat dojścia/
Ganszer Jerzy - 2004.05.22 GPS - wysok. 797 m./uwaga namiar GPS powinien być poddany weryfikacji/
Król Urszula - domument internetowy zdjęcia - 2004z25 i 26

powrót do listy jaskiń