NazwaSTUDNIA ORG
KodK.Bs-04.40
Długość6.50
Deniwelacja4.00
Głębokość4.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2004.11.26
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - zmniejszenie dł z 8,50 m do 6,50 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 
 


powrót do listy jaskiń