NazwaAWEN LISA
KodK.Bs-04.41
Długość11.40
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2004.11.26
Szura Czesław - informacja 2007.09.24 /wzrost dł. z 10 do 11,4 i zmniejszenie gł.z 3 do 2,5 m./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń