NazwaSTUDNIA ZA ROWEM
KodK.Bs-04.42
Długość11.50
Deniwelacja3.50
Głębokość3.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2004.11.26
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń