NazwaSZCZELINA W SKALE
KodK.Bs-04.45
Długość4.50
Deniwelacja2.10
Głębokość2.10
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2004.11.26
Beczała Piotr - GPS 2005 r
Beczała Piotr - sprawozdanie 2005.08.01 /zdjęcie P.Beczała i U.Król/
Szura Czesław - informacja 2007.09.24 /określenie gł./
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń