NazwaJASKINIA CIASNA W STOŁOWIE
KodK.Bs-04.46
Długość37.00
Deniwelacja4.60
Głębokość4.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Szura Czesław - wiadomość oficjalna - czerwiec 2005r.
Ganszer Jerzy - GPS /937 m/ /2004.11.08/
Szura Czesław - wiadomość z 2005.09.13 /zmniejszenie gł. z 5 do 4,6 m/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń